1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.buitex.lt el. parduotuvėje ir BUITEX (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis.
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes el. parduotuvėje www.buitex.lt privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.
2.2. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje www.buitex.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra archyvuojama BUITEX duomenų bazėje.
4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.buitex.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais ar kitais teisės aktais.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti el. parduotuvėje www.buitex.lt sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:
4.2.1. Garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų pardavimo, jei Vartotojas pažeidė pakuotės apsaugas.
4.2.2. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo.
4.2.3. Pirkėjui, įsigijus prekes (Mažmeninės prekybos taisyklės, 17 p.): mašinas ir mechaninius įrenginius, elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus, antžeminio transporto priemones, laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius, optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus, laikrodžius, muzikos instrumentus, kokybiškos prekės gali būti grąžinamos ir keičiamos tik pardavėjui sutikus.
4.2.4. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
4.2.5. Pirkėjo teisė į netinkamos kokybės prekių keitimą ir grąžinimą igyvendinama vadovaujantis LR Civilinio kodekso 363 straipsnio ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
4.3. Pirkėjo teisė nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį yra įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, kuriomis Pirkėjas turi teisę pasinaudoti jeigu prekė nebuvo sugadinta ir (arba) nepasikeitė jos prekinė išvaizda, įpakavimas, jei nebuvo naudotasi.
5. Pirkėjo pareigos
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymu susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5. 2. Pirkėjas už www.buitex.lt užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisiais pinigais arba naudojantis lizingo bendrovių teikiamomis vartojimo kreditų paslaugomis priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo. Atsiskaitydamas pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti užsakymo numerį, kuris yra atsiunčiamas el. paštu Pirkėjui suformavus ir patvirtinus užsakymą.
5.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą el.paštu buitex01@gmail.com per per 14 dienų nuo daikto pristatymo datos, kai parduodamas daiktas. 
5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el. paštu buitex01@gmail.com
5.5. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.
6. Pardavėjo teisės
6.1. Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia el. parduotuvės veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti galimybę Pirkėjui sudaryti naujas sutartis.
6.2. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti ar laikinai sustabdyti  www.buitex.lt veiklą.
6.3. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jei Pirkėjas neatsiima savo užsakymo per 5 darbo dienas nuo pristatymo į BUITEX parduotuvę datos.
6.4. Pardavėjas turi teisę atnaujinti šias Taisykles paskelbdamas apie tai internetinėje svetainėje www.buitex.lt.
7. Pardavėjo pareigos
7.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam el.parduotuvės veikimui,tačiau nesuteikia jokių garantijų, kad el.parduotuvė veiks tinkamai ar, kad duomenų perdavimas vyks be klaidų. 
7.2. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 1-7 darbo dienas nuo jo pateikimo datos (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos). Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos.
7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 darbo dienas Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš el.parduotuvės katologo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el.paštu buitex01@gmail.com arba tuo pačiu el.paštu pateikia prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo savo asmens duomenis ir A/S numerį.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.
8. Sutarties kaina ir apmokėjimas
8.1. Prekių kainos el. parduotuvėje www.buitex.lt nurodomos eurais su PVM. Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir, užsakymų pristatymo į Pirkėjo pageidaujamą vietą atvejais, transporto paslaugos išlaidos. Kainos nurodytos el. parduotuvėje www.buitex.lt galioja perkant internetu. Parduotuvėje BUITEX prekių kainos gali skirtis.
8.2. Pirkėjas už el. parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisais pinigais arba naudojantis lizingo bendrovių teikiamomis vartojimo kreditų paslaugomis (įsigyjimo sąlygos yra pateikiamos BUITEX parduotuvėje) priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu, pasirinkto apmokėjimo būdo.
8.3. Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę reikalauti iš Pirkėjo avanso už užsakytas prekes. Avanso suma sudaro 10-15% prekės kainos.
8.4. Pirkėjas sutinka, kad jam pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali kisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius veiksnius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekės nauja kaina, Pardavėjas įsipareigoja pateikti analogišką prekę pirmine užsakymo kaina. Pirkėjui atsisakius šių sąlygų, Pirkimo-pardavimo sutartis gali būti nutraukta, bet kurios iš šalių iniciatyva.
9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes el.parduotuvėje www.buitex.lt, gali pasirinkti prekių pristatymo vietą BUITEX parduotuvę arba gauti prekes Pirkėjo pageidaujamu adresu BUITEX transportu ar per siuntų pristatymo įmonę.
9.2. Prekių atsiėmimas BUITEX parduotuvėje yra nemokamas.
9.3. Pristatymo kaina Pirkėjo pageidaujamu adresu kiekvienu atveju priklauso nuo prekės svorio. Atsiskaitant grynaisiais pinigais juos sumokant prekes pristatančiam kurjeriui (C.O.D. paslauga mokama).
9.4. Didelių gabaritų siuntiniams sveriantiems daugiau nei 80 kg gali būti taikomas krovos darbų ar užnešimo paslaugos mokestis. Apie šį mokestį Pardavėjas informuoja Pirkėją raštu arba telefonu prieš pristatydamas prekes ir tik Pirkėjui sutikus su pristatymo sąlygomis toks užsakymas yra vykdomas.
9.5. Akcijų metu gali būti taikomas nemokamas prekių pristatymas, išskyrus atvejus, kai siunčiami didelių gabaritų siuntiniai.
9.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats, tais atvejais, kai Pirkėjas neturi galimybės priimti prekių, jas atsiimti gali Pirkėjo įgaliotas atstovas.
9.7. Prekes pristatytas Buitex transportu, Pirkėjas kartu su darbuotoju privalo patikrinti: ar nėra išorinių prekės pakuotės pažeidimų, kurie galėtų įtakoti prekės kokybę. Visos pretenzijos ir pastabos, dėl pristatytų prekių neatitikimo priimamos, prieš pasirašant ant prekės pristatymo dokumento. Visos pretenzijos, dėl prekių kokybės pablogėjimo, kuris atsirado vėliau pirkėjui gabenant, montuojant, pajungiant prekes - nepriimamos.
9.8. Prekes pristatant per siuntų įmonės kurjerį, prekės priėmimo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo kartu su kurjeriu patikrinti prekės pakuotės būklę, prekių kiekį. Nustačius prekės pakuotės pažeidimą, prekių kiekio neatitikimą, Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas prekės privalo nepriimti, jei yra galimybė susisiekti su Pardavėju. Tokiu atveju kurjeris kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.
9.9. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus prekę ir pasirašius pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas.
10. Prekių garantija
10.1. www.buitex.lt neatsako už materialinę ar moralinę žalą atsiradusią, dėl gamintojo nekokybiškai pagaminto įrenginio.
10.2. Kiekvienai el.parduotuvėje www.buitex.lt parduodamai prekei yra suteikiama gamintojo garantija.
10.3. Garantiją patvirtinantis dokumentas yra PVM sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas (čekis, vartojamo kredito sutartis). Garantija pradeda galioti nuo PVM sąskaitos faktūros, garantinio paso išrašymo dienos.
10.4. Tais atvejais, kai prekės garantinę priežiūrą atlieka prekės gamintojas, Pardavėjas turi teisę nukreipti Pirkėją į gamintojui atstovaujantį autorizuotą serviso centrą.
10.5. Informacijai, esančiai atminties kaupikliuose, taip pat programinei įrangai garantija netaikoma. Pirkėjo išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo neatlyginamos.
10.6. Skystųjų kristalų ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo specifikacijose. Garantinis aptarnavimas suteikiamas įrenginiams neatitinkantiems gamintojo nustatytų kokybės kriterijų. Šių kriterijų neviršijantis tamsių ar nuolat švytinčių taškų skaičius nėra laikomas gedimu.
10.7. Suremontuotoms prekėms garantinės sąlygos galioja likusį garantijos laiką. Naujoms pakeistoms prekėms arba komplektuojančioms detalėms suteikiama nauja gamintojo garantija.
10.8. Garantija prekei netaikoma, jei bus pažeista, nutrinta ar neįskaitoma prekės etikėtė, kurioje nurodytas prekės serijinis numeris.
11. Prekių grąžinimas ir keitimas
11.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo bei pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
11.2. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų grąžinti Pardavėjui įsigytą prekę tais atvejais, kai prekė buvo įsigyta el. parduotuvėje ir siunčiama Pirkėjo nurodytu adresu, t.y. kai Pirkėjas neturėjo galimybės tinkamai įvertini užsakytos prekės funkcionalumo ir savybių.
11.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui tik tokią prekę, kuri yra nepriekaištingos prekinės išvaizdos ir būklės (originali komplektacija, nepažeista pakuotė, techniškai tvarkinga). Prekės išpakavimas norint įvertinti prekės kokybę nėra laikomas pakuotės pažeidimu.
11.4. Prekių grąžinimo atvejais galimas ir prekių pakeitimas analogiškomis prekėmis, priklausomai nuo aplinkybių bei sutikus ir (ar) pageidavus Pirkėjui.
11.5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais yra pervedami į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą.
12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.
13. Neprastosios aplinkybės
13.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.
14. Apsikeitimas informacija
14.1. Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el.pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais el.pašto adresais.
15. Baigiamosios nuostatos 
15.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, įmonės registracijos mieste.

Prekė pažymėta